Triết lý doanh nghiệp

Thái độ làm việc yêu túi xách, yêu con người
Triết lý kinh doanh của Công ty là tình yêu đối với con người và sản phẩm
Đào tạo công nhân bắt đầu từ lòng biết ơn
Kiểm tra chất lượng túi xách phấn đấu từ đứng đầu Qing dao đến đứng hàng đầu Trung Quốc

Hình ảnh thiết bị
24 Hours Service Telephone

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà SITC Cảng Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - TP. Hải Phòng - Việt Nam.
Điện thoại: (84-3) 13-247001
Mobel: 84-0163-5235621       

           84-0904-392074