chi nhánh Hải Phòn

 

 

Chi nhánh Việt Nam đặt tại TP. Hải Phòng - Việt Nam, qua một thời gian chuẩn bị, hiện nay mọi hoạt động đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu triển khai nghiệp vụ. Trước mắt chi nhánh Việt Nam chủ yếu kiểm tra túi xách nữ, phần lớn là nguyên liệu PU. Phòng kiểm hóa mới gần đây cũng đang gấp rút chuẩn bị, kính mời mọi người quan tâm.
Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà SITC Cảng Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - TP. Hải Phòng - Việt Nam.


Điện thoại: (84-3) 13-247001
Mobel: 84-0163-5235621        84-0904-392074Hình ảnh thiết bị
24 Hours Service Telephone

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà SITC Cảng Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - TP. Hải Phòng - Việt Nam.
Điện thoại: (84-3) 13-247001
Mobel: 84-0163-5235621       

           84-0904-392074