Cơ hội việc làm
就 业 机 会

型号:ITX-S50
ITX-S50型检针机通过使用X射线检查箱包产品在制造过程中出现的内部异常以及针头或异物的残留。有效防止不良品流出。


技术参数:

传送带宽度:490mm

传送带速度:20m/min

拍摄角度:0度

检测元件节距:0.8mm

最大拍摄尺寸:478mm~1320mm

拍摄方式:X射线传感器摄像头取入方式  Hình ảnh thiết bị
24 Hours Service Telephone

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà SITC Cảng Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - TP. Hải Phòng - Việt Nam.
Điện thoại: (84-3) 13-247001
Mobel: 84-0163-5235621       

           84-0904-392074