Online Message
在线留言
Online Message
Enter email or Name. 
Enter email or Company.
Enter email or Title.
Enter email or Phone Num. 
Enter email or Fax Num.
Enter email or Email Num. 
Your message must be between 20-8000 characters
 
Hình ảnh thiết bị
24 Hours Service Telephone

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà SITC Cảng Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - TP. Hải Phòng - Việt Nam.
Điện thoại: (84-3) 13-247001
Mobel: 84-0163-5235621       

           84-0904-392074