Hình ảnh thiết bị
设 备 展 示

YB-C型验布机7

型号:YB-180(240)
介绍:能够彻底解决天然材料脏污难于发现的问题,并对手把强度不足等致命缺陷进行细心严格地检查。
宽度 1800-2400mm
速度 38m/min
尺寸 2700x1450x1800mm

YB-C型验布机6

型号:YB-180(240)
介绍:能够彻底解决天然材料脏污难于发现的问题,并对手把强度不足等致命缺陷进行细心严格地检查。
宽度 1800-2400mm
速度 38m/min
尺寸 2700x1450x1800mm

YB-C型验布机5

型号:YB-180(240)
介绍:能够彻底解决天然材料脏污难于发现的问题,并对手把强度不足等致命缺陷进行细心严格地检查。
宽度 1800-2400mm
速度 38m/min
尺寸 2700x1450x1800mm

YB-C型验布机3

型号:YB-180(240)
介绍:能够彻底解决天然材料脏污难于发现的问题,并对手把强度不足等致命缺陷进行细心严格地检查。
宽度 1800-2400mm
速度 38m/min
尺寸 2700x1450x1800mm

YB-C型验布机2

型号:YB-180(240)
介绍:能够彻底解决天然材料脏污难于发现的问题,并对手把强度不足等致命缺陷进行细心严格地检查。
宽度 1800-2400mm
速度 38m/min
尺寸 2700x1450x1800mm
Hình ảnh thiết bị
24 Hours Service Telephone

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà SITC Cảng Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - TP. Hải Phòng - Việt Nam.
Điện thoại: (84-3) 13-247001
Mobel: 84-0163-5235621       

           84-0904-392074